JPA w NetBeans – tutorial

Java Persistence API (JPA) jako część technologii EJB 3.0 upraszcza zapis danych obiektowych w relacyjnym modelu danych. Trwały zapis modelu aplikacji jest łatwiejszy niż przy pomocy entity beans w EJB 2.1. Używanie entity beans nie było zbyt wygodne i programiści bardzo często w zamian stosowali frameworki takie jak Hibernate, Oracle TopLink, i Java Data Objects (JDO). JPA bazuje na pomysłach grup pracujących nad tymi frameworkami.

Ten post umieściłem w kategorii Java EE. JPA jest częścią specyfikacji Enterprise JavaBeans 3.0 ale nie znaczy to, że nie można go użyć w zwykłej aplikacji SE. Opiszę tutaj właśnie taki przykład. Użyję do tego NetBeans IDE 6 wraz z biblioteką TopLink Essentials, która jest implementacją JPA wykonaną przez Oracle. Read more