Java console na i5/OS (iSeries czyli AS/400)

Miałem ostatnio styczność z serwerami iSeries. Serwery iSeries są średnimi serwerami firmy IBM opartymi obecnie na procesorach POWER™. Kiedyś (od 1988 roku) linia ta nazywała się AS400 i do dzisiaj często ta nazwa jest używana jako synonim. Pełna nazwa tej linii to IBM System i. Litera i w nazwie pochodzi od integration. Pracują przeważnie pod kontrolą systemu i5/OS. Serwery te ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności są często stosowane przez instytucje finansowe.

Przedstawię tutaj uruchamianie konsolowych programów Javy w trybie interaktywnym. Jest to dosyć ciekawe bo ten system operacyjny nie jest podobny ani do Windowsa ani do UNIXa. Plik class utworzyłem i skompilowałem po stronie serwera po to, żeby pokazać przykład użycia podstawowych komend systemu (celowo starałem się nie używać unixopodobnego shella QSH). Read more