Polskie znaczki na Java console

Wypisywanie polskich znaków (przy pomocy System.out) z programu napisanego w Javie uruchomionego z wiersza poleceń może przyprawić trochę kłopotów. Za globalne ustawienia domyślnego kodowania znaków odpowiada własność systemowa file.encoding ale ustawianie jej podczas działania programu nie wpływa na konsolę. Read more