Workspace w NetBeans

Wydaje się, że w NetBeans brakuje odpowiednika workspace znanego z Eclipse. Okazuje się jednak, że taka funkcjonalność istnieje choć nie widać jej w GUI. Read more