Nietypowe wywołanie invokespecial z Jasmin (Java assembler)

Byłem ciekaw czy z klasy Java można wywołać invokespecial na rzecz nieprywatnej metody przywiązanej do instancji obiektu z zewnątrz jego klasy. Za najprostszą metodę stworzenia takiej “dziwnej” klasy uznałem użycie assemblera Jasmin. Był to dobry pretekst do zapoznania się z tym narzędziem. Read more