Google App Engine HTTP Session vs JSF [en]

Google App Engine (GAE) is a Platform as a Service system providing (among others) Java platform with a servlet container. GAE uses multiple web servers to run an application. A given request may be routed to any server and it may not be the same server that handled a previous request from the same user. GAE provides (after turning it on) an implementation of sessions using the servlet session interface. The session is replicated between server instances which causes serious problems with JSF session beans. Read more

Google App Engine HTTP Session vs JSF

Google App Engine jest usługą typu Platform as a Service umożliwiającą (między innymi) uruchamianie aplikacji webowych Java poprzez udostępnienie kontenera servletów. Aplikacja nie jest uruchamiana w jednej instacji lecz zapytania do GAE są propagowane między wiele instacji serwerów. Istnieje możliwość korzystania z sesji HTTP (po zaznaczeniu tego w konfiguracji). Sesja jest replikowana między instancjami serwerów co rodzi poważne problemy w przypadku korzystania z sesyjnych beanów JSF.  Read more