Workspace w NetBeans

Wydaje się, że w NetBeans brakuje odpowiednika workspace znanego z Eclipse. Okazuje się jednak, że taka funkcjonalność istnieje choć nie widać jej w GUI.NetBeans korzysta z katalogów użytkownika (userdir) będących odpowiednikiem workspace z Eclipse. Domyślnie każdy użytkownik ma jeden userdir. Niemniej jednak możemy go zmieniać przy pomocy argumentów wiersza poleceń. Aby korzystać z tego w wygodny sposób można utworzyć osobne skróty dla każdej przestrzeni roboczej. Żeby utworzyć nową przestrzeń roboczą:

  •  Utwórz pusty katalog na userdir
  • Skopiuj skrót NetBeans i we właściwościach skrótu dodaj parametr wiersza poleceń --userdir C:\sciezka\do\katalogu W Windows należy to ustawić wybierając Properties skrótu w zakładce Shortcut w polu Target. Na przykład: "C:\Program Files\NetBeans 6.5.1\bin\netbeans.exe" --userdir C:\sciezka\do\katalogu\userdir

W ten sposób uzyskamy funkcjonalność analogiczną do worskpace w Eclipse. Co prawda nie istnieje możliwość przełączania go bez wyłączania IDE ale właściwie w Eclipse tak na prawdę podczas przełączania workspace całe IDE jest restartowane. Przełączania userdir w trakcie pracy należy się spodziewać w kolejnych wersjach NetBeans.

Zacheusz

Komentarze

Jeden komentarz do “Workspace w NetBeans”

  1. Adrian on March 2nd, 2012 1:24 pm

    Aktualnie w wersji 7.1 wystarczy File->Project groups

Chcesz coś napisać?

*